ÚSTECKÝ KRAJ A LABE ARÉNA RAČICE

Místem konání 3. ročníku Gigathlon Czech Republic 2018 bude Ústecký kraj s centrálním místem v Labe Areně v Račicích. Trasy povedou zejména Českým Středohořím, závodníci se tak na své pouti Ústeckým krajem podívají na mnohá krásná místa a též do okolí měst Most, Litoměřice či Roudnice nad Labem. 

Ústecký kraj

               

Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko. Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským a z malé části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem. Povrch kraje je z geografického hlediska velmi rozdílný, příroda je rozmanitá a pestrá. Podél hranic s Německem je oblast uzavřena pásmem Krušných hor, Labskými pískovci a Lužickými horami. Krušné hory jsou velmi starým pohořím, jsou tvořeny převážně hlubinnými vyvřelinami nebo prvohorními krystalickými břidlicemi. Na jihovýchodě kraje se rozprostírají roviny, které pocházejí z druhohor, tzv. Česká křídová tabule, ze kterých vystupuje historicky nejznámější hora Čech, Říp a České středohoří se svým nejvyšším vrcholem Milešovkou. Ústecký kraj se pyšní také nejníže položeným bodem kraje hladina řeky Labe u Hřenska (115 m n. m.), což je zároveň nejníže položené místo v ČR.

Největším vodním tokem na území kraje je řeka Labe, zleva se vlévá druhý největší levostranný labský přítok Ohře a řeka Bílina. Z pravé strany se do Labe vlévá na území kraje Ploučnice, posledním pravostranným přítokem na našem území je řeka Kamenice. V kraji jsou rovněž prameny minerálních a termálních vod. Největší vodní plochou je Nechranická nádrž, vybudovaná na řece Ohři v západní části kraje.

Rozloha kraje je 5 335 km2, což představuje 6,8 % rozlohy České republiky. Hospodářský význam kraje je historicky dán značným nerostným bohatstvím, zejména rozsáhlými ložisky hnědého uhlí, uloženými nízko pod povrchem. Hnědouhelná pánev se rozkládá pod svahy Krušných hor, táhne se od Ústí nad Labem až po Kadaň. Z odvětví má významné postavení energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický a sklářský průmysl. Další oblastí je Litoměřicko a Lounsko, které jsou významné svou produkcí chmele a zeleniny. Zvláště Polabí a Poohří jsou proslulé ovocnářské oblasti, nazývané Zahrada Čech. Skvělou pověst mají i vína pěstovaná na Litoměřicku. Ke konci roku 2015 měl Ústecký kraj 822 826 obyvatel, což jej řadí na páté místo v republice. Největší obcí a zároveň sídlem kraje je město Ústí nad Labem s 93 248 obyvateli. Charakteristickým rysem kraje je relativně mladé obyvatelstvo, průměrný věk je 41,4 let. 

Na území kraje se rozkládá národní park České Švýcarsko o rozloze 7 900 ha, který byl zřízen v roce 2000, chráněné krajinné oblasti České Středohoří, Labské pískovce, část Kokořínska a Lužických hor. V kraji můžeme najít 173 maloplošných chráněných území, která zaujímají plochu 8 861 ha.

Vzhledem k bohaté historii osídlení má Ústecký kraj velké množství historických památek. Z nejznámějších lze připomenout např. románskou rotundu na Řípu, gotický kostel v Mostě, barokní zámek v Duchcově, kláštery v Oseku a Doksanech a zámky Ploskovice a Libochovice. Litoměřice, Úštěk a Terezín byly vyhlášeny městskými památkovými rezervacemi a Roudnice nad Labem má památkově chráněné městské jádro. Z přírodních krás jsou nejznámější národní park České Švýcarsko s Pravčickou bránou, půvabná labská cesta s Portou Bohemicou, skalní útvary Tiských stěn a Českého Švýcarska a mnoho dalších. I sportovně založeným návštěvníkům má Ústecký kraj co nabídnout. Je to moderní dostihové závodiště hipodrom, autodrom, golfové hřiště, vše v městě Most. Krajem prochází také několik cyklostezek, z nichž jedna má v budoucnu spojit Prahu s Drážďany. Krušné, ale i Lužické hory nabízejí skvělé podmínky pro lyžování.

Více informací na webových stránkách www.kr-ustecky.cz nebo www.branadocech.cz

Ústecký kraj zařadil akci Gigathlon Czech Republic 2018 mezi významné sportovní akce, což dokumentuje údělená Záštita hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. 

       

Labe Aréna Račice

Labe Aréna Račice se může po právu pyšnit označením Národní olympijské centrum vodních sportů. V Račicích se totiž nachází umělý závodní kanál, který byl vybudován v 70. a 80. letech minulého století usměrněním těžby písku v těžebním prostoru bývalé pískovny. Dnes patří k největším sportovním stavbám České republiky a svým významem přesahuje i hranice Evropy. Závodní dráha je dlouhá 2 km a konají se na ní četné domácí i mezinárodní závody, zejména ve veslování a kanoistice.

Areál byl mimo jiné v roce 2017 dějištěm ME ve veslování a MS v rychlostní kanoistice. Labe Aréna prošla rozsáhlou rekonstrukcí své infrastruktury a poskytuje kvalitní podmínky pro tréninkové i jiné pobyty vrcholových i amatérských sportovců. Sportovní projekty Česko vesluje nebo Labská akademie veslování jsou jen malou ukázkou aktuálně probíhajících aktivit v rámci Labe Arény. 

Více informací na webu www.labearena.cz

               

Unsere Website verwendet Cookies – so können wir Ihnen das bestmögliche Nutzererlebnis bieten. Beim Weitersurfen auf unserer Website erklären Sie sich mit unseren Datenschutzbestimmungen einverstanden.